cs sk en
Garantujeme:
Zameranie
SERVIS do 12 h
Riešenie na mieru

Atypické domáce výťahy

Porovnanie domáceho výťahu s bežným

Výhody

Z hľadiska legislatívy nie je domáce výťah vyhradené zdvíhacie zariadenie. Jedná sa o strojové zariadenie.

Tento fakt znamená jednoduchšiu montáž, prehliadky, servis, údržbu atď.

Tiež sa to priaznivo prejavuje na výrazne nižšej cene.

Nevýhody

Menšie rýchlosť pohonu - max 0,15m / s

Preto sa domáci výťahy používajú predovšetkým pre menšie prevýšenie do 12m a pri nižšej očakávanej frekvencii použitia.

Domáci (domový) výťah

Jedná sa o zariadenie vychádzajúce z plošiny na prepravu osôb. Je vhodné do každého objektu, kde bola vykonaná príprava na výťah, do zrkadiel schodísk, tam, kde je technicky možné prebúrať otvor v strope, alebo aj mimo budovy. Ideálne je už v čase projektovania pripraviť základné požiadavky, ktoré by v budúcnosti znamenali zbytočné zvýšené výdavky.

Má všetky hlavné znaky výťahu, okrem kabínových dverí, ktoré sú nahradené celoplošnú optickou závorou. Pohon je podľa voľby investora hydraulický alebo elektromechanický. Je vybavený otočnými výťahovými dverami, prípadne možno dodať dvere na mieru podľa požiadavky investora . Je možné dodať architektonický návrh riešenia, na základe ktorého skonštruujeme a vyrobíme atypické dvere.

Rozmery šachty vychádzajú z veľkosti prepravnej plochy kabíny. Priehlbina v dojazdu 120mm, v prípade potreby možno aj zmenšiť. Horný prejazd - hlava 2400mm.

Nosnosť 250kg / m² prepravné plochy kabíny, štandardne od 315 do 400kg.

Pohon je zaistený hydraulickým agregátom alebo elektromotorom, v oboch prípadoch je dostatočné jednofázové napájanie, 230V / 1,5 kW. Na želanie je možné napájanie zálohovať ďalším zdrojom.

V kabíne je okrem tlačidiel smeru jazdy a STOP osadené obojsmerné komunikačné zariadenie pre prípad núdze. Na želanie môže byť kabína vybavená sklopným sedadlom.

Modelový prípad - reprezentačn7 interiérový výťah v samostatne stojacej šachte

Výťah preklenuje jedno krátke schodisko a pokračuje do priestorov prvého poschodia.
Výťahová šachta je z leštenej nerezovej ocele a tvrdeného skla pôsobí luxusným dojmom a je dominantou vstupnej haly.
Vďaka absencii výťahového protizávažia celá konštrukcia výťahy pôsobí veľmi odľahčene.

Modelový prípad - domáci výťah umiestnený v zrkadle schodiska

Výťah je vybudovaný v zrkadle schodiska staršieho obytného domu.
Odľahčená výťahová šachta je z oceľových profilov chránených práškovou farbou a tvrdeného číreho skla.
Výťah nepoužíva žiadna protizávažia, takže prakticky celá plocha šachty je využitá pre kabínu výťahu.

Modelový prípad použitia skrytého domáceho výťahu

Celkové riešenie sa skladá z dvoch čiastkových častí. Prevýšenie medzi ulicou a suterénom je vyriešené schodiskovů plošinou. V suteréne je umiestnená spodná stanica skrytého zvislého výťahu. Ako je vidieť na fotografii, kabína výťahové plošiny je vybavená dvojitými dverami, čo zaručuje dobré zvukové a tepelné oddelenie oboch priestorov.
Vlastná kabína sa vysúva na podlahe prvého podlažia. Ak je umiestnená v dolnej polohe, nezaberá hore žiadne miesto.
Aby bolo zaručené, že priestor nad kabínou je voľný, je priestor zabezpečený optickými závorami a kamerou, ktorej monitor je umiestnený vo vnútri kabíny. Kamerou, ktorú je možné z kabíny výťahu sledovať situáciu hore a vyhodnotiť, či nie je na streche vysúvajúce sa plošiny umiestnený napr. nejaký predmet.