cs sk en
Garantujeme:
Zameranie
SERVIS do 12 h
Riešenie na mieru

Zvislá plošina v šachte, exteriérová a interiérová

Zvislá plošina je náhrada jednoduchého výťahu. Oproti štandardnému osobnému výťahu je podstatne lacnejšie a variabilnejšie. Môže byť umiestnená buď vo vonkajšom ľahkom tubusu, pripevnenému k plášti budovy, alebo aj v interiéri. Pre tento účel sa dajú použiť schodisková zrkadlá, šachty, svetlíky a podobne.

Opláštenie tubusu vykonávame podľa priania zákazníka. Najčastejšie používané je bezpečnostné sklo, lakovaný hliníkový plech, prípadne stavebne pripravená šachta. V staniciach sú kovov0 výťahové dvere so štandardnými zabezpečovacími prvkami. V hornej stanici nie je potrebné prejazd, v dolnej stanici stačí zahĺbenie 100mm. Pohon plošiny môže byť elektromechanický alebo hydraulický. Strojovňa je ukrytá v šachte.